Subotica: Briga o starima

U Subotici je održan okrugli sto na temu: Zajedno u zaštiti starih.Cilj je se pronađe najbolje rešenje kako da se unapredi briga o najstarijoj populaciji saradnjom različitih institucija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u Subotici.Organizator skupa je Gerontološki forum grada Subotice.Subotica je grad starih.Prema statističkim podacima od ukupnog broja stanovnika 23 odsto Subotičana je starije od 65 godina.Kroz projekat otvorene zaštite u Gerontološkom centru Subotice prošlo je oko 5000 korisnika. Okrugli sto koji je održan u Subotici ima za cilj da unapredi brigu o starima.Subotički Karitas radi od 2003.godine i kroz razne projekte imao je 280 korisnika.Projekat kućne nege i pomoći u kući je trajao dve godine.Gerontološki forum grada Subotice organizovao je okrugli sto u saradnji sa subotičkim Karitasom.Potreba za brigu o starima je velika, naročito sada u vreme krize.Subotica je jedan od pet gradova u Srbiji gde će se održati javna rasprava o predlogu Zakona u socijalnoj zaštiti.Rasprava je planirana za mart naredne godine.

Sandra Iršević

Nemačka: Nega starih jedna od najvećih privrednih grana

U studiji Tehničkog univerziteta iz Darmštata, čije rezultate citiraju mediji, navedeno je da je 2008. u Nemačkoj 1,2 miliona ljudi radilo kao negovatelji starih i nemoćnih, a da je u automobilskoj industriji bilo 749.000 zaposlenih.

Prema navodima studije, broj zaposlenih u nezi starih i nemoćnih je od 1996. do 2008. porastao za 50 odsto. Godišnji porast iznosio je 3,9 odsto, dok je u istom periodu broj zaposlenih u privredi u proseku rastao za 0,6 odsto godišnje.

U Nemačkoj je 1995. uvedeno posebno osiguranje za negu u starosti, kao peto obavezno osiguranje pored penzionog i zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i osiguranja za slučaj nesreće.

Stručnjaci upozoravaju da će se, s obzirom na nepovoljan demografski razvoj, u Nemačkoj i narednih godina stalno povećavati broj starih gradjana kojima je potrebna posebna nega.

Užice: Pomoć najstarijim sugrađanima

UŽICE – Nije lako dočekati starost u selu: bolnice i apoteke, prodavnice, pošte i banke su daleko, a nisu blizu ni deca koja sreću najčešće traže u gradu, kilometrima udaljena od roditelja. Službe užičkog Centra za socijalni rad, zato, realizuju akciju „U susret starima“, pa obilaze domaćinstva, ispituju potrebe pripadnika „trećeg doba“ starijih od 60 godina i reaguju u skladu sa zatečenim stanjem.

baka meri pritisak- Još više smo se približili ljudima iz sela Ravni, Nikojevići, Drežnik i Skržuti, da bi smo bolje razumeli njihove potrebe. Pitali smo ih sa kim žive, kakav je njihov materijalni status i imaju li pomoć bližnjih, do podataka o tome da li koriste usluge našeg Centra. Informacije koje smo dobili zaista su zanimljive: većina starih ima četiri razreda osnovne škole, žive mahom od poljoprivrednih penzija, a svakodnevicu im najviše olakšava komšijska solidarnost – objašnjava Sandra Milutinović iz Službe za stara lica užičkog Centra za socijalni rad.

Istovremeno, pokazalo se da u četiri pomenuta sela stanje i nije tako loše, kao u nekim drugim sredinama, s obzirom na to da je u većini domaćinstava sa roditeljima ostalo najmanje jedno dete. I, uglavnom je to sin, koji je odlučio da stvara svoju porodicu na očevini.

Iako su stari u ova četiri sela mahom zbrinuti – samo četvoro su korisnici materijalnog obezbeđenja i jednokratne pomoći, 27 koristi negu i pomoć drugog lica, a dvoje sa ovog područja žive u Gerontološkom centru – tokom posete stručnjaka, domaćinstvima je podeljeno četrdesetak paketa sa osnovnim potrepštinama: uljem, brašnom, šećerom, konzervama…

- Shvatili smo da će, u budućnosti, naša Služba pomoći u kući, u kojoj imamo osam gerontodomaćica zaduženih za 50 korisnika u gradu, morati da proširi delatnost i na seoska područja. Jer, tamošnje ljude najviše muče zdravstveni problemi i činjenica da, zbog niskih penzija, zavise od finansijske pomoći potomaka – ističe Svetlana Jugović iz Centra za socijalni rad u Užicu, objašnjavajući da je, za razliku od grada, u selima daleko manje starih koji gladuju, jer se oni, dokle god im zdrvlje to dozvoljava, bave poljoprivredom i stočarstvom…

Žene žive duže zahvaljujući genu

Podatak da žene žive duže naveo je japanske naučnike da otkriju razloge zbog čega se tako nešto događa.
Pretpostavljajući da su odgovori u genetici, pokušali su to u laboratorijskim uslovima i da dokažu.

Istražujući na miševima, tim naučnika predvođen profesorom dr Tomohirom Konom iz Tokija uspeo je da izdvoji poseban gen zastupljen kod oba pola, ali aktivan samo kod muškaraca.
Reč je o genu Rasgrf1 za koji tim stručnjaka veruje da muškarcima omogućava da budu dominantan pol, da imaju veće i snažnije telo, ali na uštrb životnog veka.

Gen od oca nasleđuju oba pola, a s obzirom na to da se aktivira samo kod muškaraca, na njih i deluje autodestruktivno, izlažući ih suštinski većem stresu od pripadnica nežnijeg pola, što za epilog i ima duži život žene, a kraći muškarca, tvrde japanski naučnici.

Evropljani duže žive

PARIZ – Najzdravija nacija u EU su Šveđani, najbolesniji su Slovaci, a najdugovečnije su i dalje Francuskinje. U studiji Nacionalnog instituta za demografska istraživanja Francuske navodi se da je životni vek ionako najdugovečnijih žena u Evropi, Francuskinja, produžen u periodu od 2008. do 2010. – sa 84,8 na 85,3 godine. Francuzi takođe žive duže, njihov životni vek u 2010. iznosio je 78,2 godine, a 2008. godine 77,8.

stari u grupi

Ista tendencija je i u ostalim zemljama EU, životni vek se produžava, ali se sve ranije oboleva. Šveđani najduže ostaju zdravi i to do 71,7 godina, dok Slovaci u proseku obolevaju sa 52,3 godine. Maltežanke su najkrepkije, jer ostaju zdrave do 71,6 godina, dok su Slovakinje najgoreg zdravlja, pa u proseku obolevaju od 52,1 godine. Životni vek je najviše produžen od 2008. do 2010. za Litvance, i to za tri godine.