Starost – to nas sve čeka

Starenje nije nešto statično, kruto, već nešto dinamično, promenljivo, to jest način na koji se sada živi neće biti isti kao za sledeće generacije niti je isti kao što su živele predhodne generacije. Ako se osvrnemo unazad, vidimo da život naših predaka nije kao život naših roditelja ili naše dece…dakle, starost ne mora biti ista. Biće drugačije za sve generacije kao što je drugačije društvo u kome živimo. Ali jedno je uvek sigurno: starost – to nas sve čeka.

starost - to nas sve čekaNe smemo zaboraviti da promene, niti poboljšanja ne postoje ukoliko se niko time ne bavi. Na nama je da transformisemo sliku starenja. Prvi korak je da pokušamo da razumemo potrebe starijih ljudi, njihove strahove, preokupacije, dileme..uvek u odnosu na vrednosti koje se mogu razlikovati od naših.

Drugi se zasniva na poboljšanju naše pažnje, jer ako naučimo da brinemo za naše starije, učimo da brinemo o nama samima. Ovaj rad je od suštinskog značaja da bi se izbegao najveći strah straijih osoba, a to je da zavise od drugih.

I na kraju, moramo da insistiramo da kao društvo u kome živimo nauči da pridaje više značaja vrednostima starenja i poštuje sve ono što uz to doba ide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>